EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, May 18, 2009

Being a scholar this 2009

This year, I am happy that I am qualified to be one of the recipients in free college education at La Verdad Christian College in Apalit, Pampanga. I am planning to take the degree of broadcasting. To help in the broadcasting ministry of the church.

Studying well requires a lot of preparation, keeping your focus, and a positive attitude. Here are some tips for studying effectively:

  1. Create a study schedule: Plan out your study time in advance and stick to a routine.

  2. Find a suitable study environment: Choose a quiet, well-lit space where you can focus and minimize distractions.

  3. Break down large tasks into smaller ones: Divide complex subjects into smaller, more manageable chunks.

  4. Stay organized: Keep notes, handouts, and other study materials in a neat and organized fashion.

  5. Active learning: Instead of passively reading or listening, actively engage with the material by taking notes, asking questions, and summarizing what you've learned.

  6. Practice recalling information: Test yourself regularly on what you have learned to reinforce your understanding.

  7. Take breaks: Give your mind a break and recharge by taking short breaks every hour or so.

  8. Get plenty of sleep: A well-rested mind is essential for effective learning and retention.

  9. Stay motivated: Keep yourself motivated by setting goals, rewarding yourself, and reminding yourself of why you're studying.

  10. Ask for help: If you need assistance, don't be afraid to ask a teacher, tutor, or classmate for help.

Remember, everyone has a different learning style, so experiment with these tips and find what works best for you.