EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, April 24, 2023

Yes to Charter Change: Parliamentary System

Article 6 & 7 - Form of Government

 
REFORM the current lousy PRESIDENTIAL Structure to the superior PARLIAMENTARY System
WHY PARLIAMENTARY SYSTEM?
 • MUCH LESSER CORRUPTION - Top 10 for the LEAST CORRUPT in the Global Corruption index all operate under PARLIAMENTARY SYSTEM;
 • SAVINGS of 400 to 500 BILLION PESOS ANNUALLY potentially due to REDUCTION in CORRUPTION;
 • CHEAPER elections: for the candidates and the electorate, less elections being bought by oligarchs;
 • YEARLY SAVINGS of 30 BILLION PESOS potentially due to cheaper and less elections;
 • COST of RUNNING a GOVERNMENT is very much(maybe 50%) lower in PARLIAMENTARY SYSTEM since the EXECUTIVE and LEGISLATIVE branches are fused;
 • VOTE on IDEAS not personalities: LESS DYNASTIES;
 • COMPETITION based on POLICIES : LESS POPULARITY contests / electorate forced to think and prioritize when voting;
 • FASTER ELECTIONS: leads to cheaper elections which again reduces the risk of elections being bought by monopoly seekers / rent seekers/ oligarchs;
 • MINORITY IDEAS get a turn in the spotlight : in a presidential system, mostly ideas backed by the political elite or pushed for by deep pockets get discussed;
 • No more "OUST (INSERT NAME HERE)" shenanigans: if the leader you don't like has truly lost favor with the electorate, a simple NO CONFIDENCE VOTE can oust that person;
 • LESS EXTREMISM: In parliamentary systems, oftentimes no one single party gets to rule outright. This pushes them to form coalitions. This usually ensures that extremist parties don't dominate;
 • INTRAPARTY DISCIPLINE: there are competing egos in every party and this ensures the ones who lead parties truly know their stuff and have internal fortitude;
 • EASE OF DOING BUSINESS will greatly improve especially if handled by REGIONAL PARLIAMENTS;
 • TERM LIMITS and POLITICAL DYNASTIES will be IRRELEVANT;
 • PARLIAMENTARY SYSTEM ang sagot natin sa KORUPSYON, POLITICAL DYNASTIES, BALIMBINGAN, WEAK POLITICAL PARTIES, MAHAL NA ELEKSYON, VOTE BUYING, POLITICAL GRANDSTANDING at PERSONALITY BASED POLITICS;
 • PHILIPPINES should shift to PARLIAMENTARY SYSTEM using these countries as references (GERMANY, SWITZERLAND, UK, SINGAPORE, JAPAN, AUSTRALIA, CANADA, MALAYSIA) NOW na!
#YEStoConstitutionalConvention
#YEStoConstituentAssembly

SHIFTING to FEDERAL PARLIAMENTARY POLITICAL SYSTEM (now unitary presidential)
and ADAPTING a MORE OPEN MARKET ECONOMY by REMOVING all ECONOMIC PROVISIONS in the Constitution (now top 3 most restrictive economy in the world)
are the KEY INITIAL STEPS in UNTANGLING the BUREAUCRATIC MESS from the top to bottom, left and right, that has burdened our COUNTRY for a very long time now.

KALAMPAGIN natin ang mga SENADOR at sabihan natin na aprubahan at trabahoin na ang CHARTER CHANGE na panukala ni SENATOR ROBIN PADILLA at ng mga PDP Laban Senators.
We also support and wholeheartedly thank the HOUSE of REPRESENTATIVES for giving priority to Charter Change especially to Representatives Martin Romualdez, Rufus Rodriguez, Richard Gomez and Stella Quimbo.

Matatamasa lang natin ang TUNAY na PAGBABAGO tungo sa pagwasak sa KAHIRAPAN at KORUPSYON kung mababago na natin ang ating SISTEMANG POLITIKAL at EKONOMIYA.
CHARTER CHANGE NOW!

Join here:
CoRRECT™ Movement Moderated Public Forum
https://www.facebook.com/groups/correctmovementforum/?ref=share


View original post here.

It's time to verify

When it comes to social media, we are constantly bombarded with news and information. But not all of it is true! To verify the accuracy of news on social media, there are a few things you can do.

 • Firstly, check the source. Is it a reliable one? If you are unsure about the source, cross-check with other credible sources.
 • Secondly, look for supporting evidence or quotes related to the article that will authenticate its claims. Thirdly, analyze the writing style - if it is filled with sensational phrases or extreme views, approach with caution.
 • Lastly, take some time to research before sharing an article on your own social media feeds - this way you can help promote authentic and genuine news stories instead of fake ones!Monday, April 17, 2023

Yes to Charter Change: Evolving Federalism

EVOLVING FEDERALISM

ARTICLE 10: Structure of TERRITORIAL Administration - National and Local Government
REFORM to or adapt EVOLVING FEDERALISM or REGION BASED DECENTRALIZATION from the current CENTRALIZED and UNITARY STRUCTURE.


For FEDERALISM to work in the Philippines, we need it to be EVOLVING and we need to first REMOVE ALL ECONOMIC PROVISIONS in the CONSTITUTION and setup a PARLIAMENTARY SYSTEM of government at all levels.

WHY EVOLVING FEDERALISM?
Evolving federalism refers to the decentralization of power and decision-making from the central government to regional or local authorities.
Read more: https://correctphilippines.org/evolving_federalism/

DECONGESTION of MAJOR URBAN CENTERS:
Decentralization can lead to the development of new urban centers and the growth of smaller towns and cities, reducing the burden on major urban centers. This can help to ease congestion, reduce pollution, and improve the quality of life in these areas.

REGIONAL RESPONSIBILITY: Decentralization can also empower regional or local authorities to take greater responsibility for their own development, including infrastructure, education, health, and social services. This can help to ensure that resources are distributed more equitably across different regions, reducing disparities and promoting social cohesion.

REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: Decentralization can also lead to the development of regional economies, with local authorities able to tailor policies and programs to the specific needs of their regions. This can promote entrepreneurship, innovation, and competitiveness, driving economic growth and job creation.

REGIONAL CULTURE and LANGUAGE ENRICHMENT: Decentralization can also help to preserve and promote regional cultures and languages, which may be threatened by globalization and centralization. By empowering regional authorities to take greater responsibility for cultural and linguistic policies, decentralization can help to ensure that diverse cultural and linguistic traditions are valued and celebrated.

Setting up "Evolving Federalism" means that right upon RATIFICATION of such a change, the Philippines will, at that point, STILL BE UNITARY.

Yup, we will still be unitary ON DAY ONE after ratification.

All that will happen is that the configuration parameters of the structure of territorial administration will be altered so that our territorial administration will mimic the situation of Spain right after their adoption of the 1978 Constitution, which is:
 1. adjacent provinces are to group themselves together based on similar language/ethnicity/culture.
 2. the concept of "independent cities" will be removed so that rich and highly urbanized cities will essentially be contributing to their province and region in general.
 3. the regions (formed by the joining of similar provinces) will be given the ability to form their own governing bodies based on the parliamentary system.
Peculiar to the Philippines, this will also be adopted:
 • All regions who are economically self-sufficient can become Federated Regions, and will help contribute funds to the Federal Government, part of which will also help the less-developed regions.
 • All regions who are NOT YET economically self-sufficient will automatically become Federal Territories, essentially under Federal Government supervision and assistance.
 • The National Capital Region will NOT become an autonomous community but will instead be directly under the Federal Government. It will be called the Federal Capital Territory of Metropolitan Manila. This "territory" will be the key "funding source" of the National Government.


View original post here.