EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—ฆ๐—ง ๐—ฃ๐—Ÿ๐—”๐—ฌ๐—š๐—ฅ๐—ข๐—จ๐—ก๐—— ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐—š๐—”๐—ก๐—ง๐—œ๐— ๐—ฃ๐—”๐—Ÿ๐—” ๐—ง๐—›๐—˜๐—”๐—ง๐—˜๐—ฅ ๐—™๐—ข๐—จ๐—ก๐——๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐„๐‹ ๐…๐ˆ๐‹๐ˆ๐๐”๐’๐“๐„๐‘๐ˆ๐’๐Œ๐Ž Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 ๐Ÿ•ฏ️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, December 04, 2023

My thoughts about SIM registration

When the SIM registration enacted into law in October 10, 2022 in the Philippines, there are only few people or groups who are against it. Let's try to dig some thoughts about this social issue.

Benefits of having SIM cards registered:

 • Crack down on mobile phone scams and other crimes
 • Aims to use SIM cards responsibly
Some issues being raised by some groups who are against this law
 • Right to data privacy
 • Violation of freedom of expression and access to information
 • Spoofing of a registered SIM card
 • Could be use to mass surveillance
Since the deactivation was recently in force on July 26, 2023, I am still in the gathering of valuable information if the issues raised above are true.

Meanwhile, Bank of the Philippine Islands (BPI), one of the largest banks in the Philippines, is being true to its commitment in fight versus scams. Most of these frauds are done through phone users. BPI is spending at least 500 million pesos to defend such fraud. The SIM registration is crucial as this will help to lessen, if not, eliminate scams in the country.

Let me know what you think by sending your comments below.

Monday, November 20, 2023

When you feel like giving up....

1. This is a Phase.
Tough times are just a phase. They don't last forever. Life is a cycle of highs and lows. Remember, this too shall pass. You're in the middle of the storm now, but clear skies are ahead. Hold on.

2. You Are Stronger Than You Think.
Never underestimate your resilience.

- You've survived 100% of your bad days.
- Inside you, there is an inner strength.
- Your potential is greater than any problem.

Remember, you're stronger and more capable than you believe.

3. Small Steps Count.
Progress isn't always a leap forward. Sometimes it's tiny, almost imperceptible steps. Each step, no matter how small, brings you closer to your goal. Celebrate every bit of progress. Slow and steady can still win the race. Keep moving forward.

4. Remember Your 'Why'.
Think back to the reasons why you started. Reconnect with your motivation and your goals.

5. Failure is a Stepping Stone.
It's okay to fall but it's important to rise again. Every setback brings learning opportunities.  Remember, every great success story involves overcoming obstacles. Keep going. Your story is being written.

6. Practice Self-Care.

Self-care is essential, especially during tough times.

- Eat nutritious food
- Exercise regularly
- Get adequate sleep
- Connect with loved ones
- Engage in activities that bring joy.

It’s not selfish, it's survival. Your well-being matters.

7. It's Okay to Ask for Help.
Remember, you're not alone in this journey.

- Reach out to friends, family, or professionals
- Open up about your struggles
- Seek support when you need it

Strength isn't just about enduring in silence. It's also knowing when to ask for help.

To my friends and readers, Fight for yourself. No matter how difficult it becomes, never let yourself give in. After some time, your spark will eventually return. You will come out happier, healthier, and wiser. We are in this together.

Monday, November 13, 2023

Ocean of wisdom

A poor man always think the rich man made his wealth out of luck.  

And the rich man believes the poor is poor because he is lazy. 

A young lady who married very early  thinks ladies who are finding it hard to get married have bad character. 

A man who just graduated and get a job immediately thinks he is smarter than others. 

While a woman who just got married and start giving birth sees "barren" women as people who lived a wayward life. 

If only the poor knew the price the rich paid to get to top and if only the rich knows the battles, challenges that the poor is going  through, none will ever form a theory about each other. 

If the poor can't appreciate the rich man's success let him mind his business if it is easy to be rich he wouldn't have been poor. 

And if the rich won't help the poor grow at least they should not kill the spirit of a struggling man. 

If only you know what people endure or fight behind the scene you will always thank God for your life. Until you walk in people's shoes,  You will never know how hard the journey is.

Help each other grow!!! 
Mock less, envy no one. 
and love one another.


Repost from Realtalk ni Mel on Facebook. 

Saturday, November 11, 2023

CTRL + ALT + DECEIT: Ito Ang Gameshow Ng Buhay Niyo!

Ang ‘Control+Alt+Deceit’ ay istorya ng Bayan ng Pinagkaisahan sa ilalim ng pamumuno ni Mayora Divina Gracia. Perpektong pamumuhay gamit ang makabagong teknolohiya ang kanyang adhikain para sa nasasakupan.

Ito ay orihinal na likha ng mga sumali sa theater arts workshop na tumagal sa loob ng anim na linggo.

Bahagi ng kampanya ni Mayora Divina Gracia na paunlarin ang bayan ng Pinagkaisahan ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Nais nitong ipagamit sa mga mamamayan sa araw-araw ng kanilang pamumuhay ng mga pamilya, sa mga paghahanap-buhay, at maging sa mass media.

May kautusan nisi Mayora na ang anomang negatibong impormasyon ay huwag ma-i-publish ng Voz Unida Media company. Nais din niyang palaguin ang produksiyon ng mga kumpanya upang makakalap ng malaking kita sa mga negosiyo gaya ng McJolliSal sa pamamagitan naman ng mga robot bilang service crews nito. Inutusan din niya na bawat pamilya ay magsumite ng kanilang ideya tungkol sa isang perfect family sa pamamagitan ng larawan, pagsasayaw, at pati mga gawain sa bahay.

Si Cathy ay isang bagong empleyado ng Voz Unida Media. Habang tumataggal ay napapansin niya na ang mga negatibong balita ay hindi ipinapalabas ng kumpanyang pinagtatamrabahuan nito.

Hindi kalaunan ay paparami nang paparami na nga ang mga gumagamit ng makabagong teknolohiya na ida-download lamang ang Santa Siri app sa appstore ay napapagaan na ang mga gawain. Ngunit sa kabilang bahagi ay parami naman nang parami ang mga nagrereklamo sa palpak na paggamit ng teknolohiyang ito.

Una na si Angela na manager ng McJolliSal. Nagkaroon ng palpak na gawain ang mga robot bilang service crews nito. Mga customer ay nagrereklamo dahil may ipis sa pagkaing inorder. Nakarating itong reklamo sa Voz Unida Media. Ang balitang kapalpakan ng MacJolliSal ay pilit na itinatago ng Voz Unida Media.

Isang pamilya naman ay nakilahok sa perfect family task ni mayora. Ang buong pamilya ni Juswa ay nakilahok na nagsumite ng tatlong photos at isang video dance gamit ang Santa Siri app. Ngunit hindi nagtagal ay nagrereklamo si Juswa, pangalawang reklamador. Dahil narin sa makabagong teknolohiyang ginagamit na lumilitaw na fake familya task pala ito.


Ang mga reklamong ito ay nakarating sa Voz Unida Media. Isang kumpanya na gumagamit din ng robots na sina Honeybunch at Bebelove. Pilit pa ring itinatago ang mga reklamong natatanggap ng mediang ito. Bandang huli ay nagkaroon ng malfunction ang robots ng Voz Unida Media. Samantalang nagmemeryenda ang mga kasamahan ni Cathy ay naipublish nito ang mga balitang totoo at pinaalalahanan ni Boss Leon ang magiging epekto ng ginawa ni Cathy.

Itong tatlong reklamador ay sumali sa game show na Bayan ko 'to: Ang game show ng buhay niyo.  Dito isiniwalat ang lahat ng mga kapalpakan na nagawa ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Hindi kalaunan ay naibulgar na ang Voz Unida Media ay nagfifilter ng news. Kaya't ang buong bayan ay nagningas ng galit kay Mayora. Hanggang sa ang buong bayan ay natutong maging mapanuri sa mga balitang naririnig, at pati ng mga paggalit ng mga makabagong teknolohiya na makakaapekto sa mga mamamayan.

Sa wakas ay nananalo din ang bayan dahil hindi na magpapalinlang kundi sama-sama nang mag-iisip sa kapakanan ng bawat isa. Prayoridad na ang kabutihan, pagkakaisa, at magtutulungan para sa katotohan, at katarungan sa bayan ng Pinakaisahan.Monday, November 06, 2023

Let's get back to sound body and health

On August 17, 2023, it came to my mind to buy a bottle of apple cider vinegar at the Uptown Mall in BGC Taguig City. It's time and again to go back to my old habits of drinking this awesome drink. To maintain one's body and mind in a healthy state is a must for everyone.


As I googled some of the benefits of drinking this bottle, let me share you as follows:
 • it helps to loss weight
 • it reduces cholesterol
 • lowers blood sugar levels
 • if you're diabetic as it may lessens the symptoms (not be considered as an alternative)
I need to loss weight and I constantly making sure that I don't go above 1300 calories per day. Right now, my weight is 90 kilograms. Upon checking my body mass index (BMI), I should stay and maintain 70 kilograms. So this drink will help to loss excess weight. Of course, regular exercise is a must while doing drinking this daily.

For more information, you may read this article on Six Health Benefits of Apple Cider Vinegar, Backed by Science.

I suggest you to buy a bottle or two of the unpasteurized version of Bragg's Apple Cider Vinergar with the monther label. This is not an advertisement.

Make sure to drink it in small amounts only. Large amount of consuming this drink is possibly unsafe. Avoid applying it on your skin as it can cause chemical burns. If your potassium level is low, drinking apple cider may even lower it so take extra precautions. For more details, read more about
Apple Cider Vinegar.

Monday, October 30, 2023

Officially a theater actor

I want to qoute this adress posted on Facebook by Joel Saracho.

KEYNOTE ADDRESS
by Jose Javier Reyes
On the occasion of the First General Assembly of the
Philippine Theater Actors’ Guild

10 October 2011
PETA Theater Center

This gathering is important.

It is not only an expression of camaraderie, a renewal of friendship or a sharing of common interests.

Tonight is a vital first step.

This gathering is a statement. We want change…and we all realize that there is a task at hand. This is a necessity not merely for the sake of survival but to certify the significance of what we have chosen to become.

We come from a culture that seems to celebrate disparity as much as it makes a big deal out of our sense of unity. And yet our history has proven that change and advancement can only come when we all decide to forget our differences and assert our common goals.

If one still asks if it indeed a necessity for theater performers to get together, I think the answer is quite apparent.

This has got nothing and everything to do with the consumption of SkyFlakes crackers for lunch and dinner. This meeting is important because it is a necessary step from a decision we all made some time agao: We decided that we wanted to be artists.

We decided that this human life lent to us can and will only have meaning if we pursue, persist and fight for what can give us fulfillment. And that is to be theater artists. That is to be performers.

Mind you, I am not talking about success. I am speaking about the more important fulfillment.

Believe me, when I say that there are so many people I know who are so successful but are completely unfulfilled.

Well, yes… rarely can a theater artist be featured in Yes Magazine! to showcase his or her house: well, not unless you are Eugene Domingo.

Rarely can the theater artist be recognized in a tiangge in Greenhills… or spend his weekend shopping at the third floor of TriNoMa or the exclusive shops at Greenbelt.

You see that is the difference between being a celebrity and an artist. A celebrity gets immeasurable recognition, gets paid exorbitant amounts and gets all the fringe benefits for being public property.  A celebrity will earn literally multi-millions for endorsing everything from laundry detergents to feminine washes. And a celebrity does not even require talent. Just a lot of marketing and helluva lot more luck.

Ah, but if you choose to be a theater performer, chances are… you come from a very rich family or basically a masochist.

Theater has never developed to become a lucrative business in this country.

You join the theater because you love to perform… even if you know you cannot make a decent living out of it. Through all these years, the Filipino theater artist has subsisted for the love of the art and the craft--- whether he came from the walkways of the Rajah Sulaiman Theater in Intramuros or the backstage corridors of the Insular Life Theater in Ayala Avenue or the Tanghalang Batute or the Little Theater at the CCP.

The theater artist seeks more than success; he is in constant search for elusive fulfillment. Ironically, fulfillment is so hard to define is the reason why… we persist, insist and subsist.

That is why you are all gathered here tonight. I am joining you in your celebration of untied masochism.

More than that, you are here because you care for theater. No, you don’t only care for theater… you love being part of theater.

Because you share a comoon passion, you want our countrymen to understand what you are doing… and what you want not only for ourselves but for our country. 

You want Filipinos to finally acknowledge and appreciate the passions that so few truly understand.

You are here not for selfish reasons --- because if you were here only after the trappings of success, then perhaps you would have given up this calling and ended up in a call center instead.

You are here to make a point… and to make others see that you matter. Yes, you do matter. You may not be treated as well you wish it to be… but you matter.

Whether recognized or not… even if the theater artist is not beholden to the kingdom of the giant networks or do not have direct lines to the gods and goddesses of the movie studios… you matter!

You, like all creative agents --- mavericks, rebels and iconoclasts --- are instrumental in the shaping of our national culture.

So what makes this event important? Let me give my tatlong puntos.

Firstly, as soldiers of theater, it is about time that this country learns and recognizes the importance of this form of art as part of their lives.

There are still those who believe that theater is an elitist form of entertainment. There are those who do not recognize that the history of our country has always been anchored on theater forms in order to bring a sense of community and express the sentiments or mindset at whatever point of our soci-political evolution. But let’s not even go there.

To make my point straightforward and simple --- theater is still considered either a luxury or something required by classess in Literature and Theater Arts in high school and colleges.

The tradition of an authentic theater-going public has yet to be developed because it was never given a chance to be even a habit.

And why? Because of very apparent reasons. Not only do we lack the accessible venues for our countrymen to see the showcase of our works. Theater has been relegated to a dispensable form of entertainment made accessible only to a few.

Because of that, theater artists have never been given the importance they most definitely deserve. Because people do not know you. People do not appreciate what you do and what you represent.

Yes, we have the Cultural Center of the Philippines and places such as this… but there has been no concerted effort to bring theater closer to the people rather than compelling the audience to come to the theater.

As long as theater remains as an option from watching a concert of Bruno Mars or the Black Eyed Peas… as long as theater is considered a necessary evil, a requirement to complete courses because of reaction papers and submitted reviews to teachers… then theater can never truly be a part of the life of our countrymen.

And after all these years… after all the sacrifices made by the likes of Tinio, Mabesa, Espejo, Anton Juan, Amador, Guidote-Alvarez and a whole generation who precedes those gathered here tonight, it is about time. Yes, it is about time that you make theater matter.  

The country takes pride in saying we have talents in world-class caliber. Pointless to mention the names too familiar that they have become part of a mantra: Lea Salonga, Joanna Ampil, Leo Valdez, Junix Innocian, Monique Wilson, et cetera et cetera. Pointless to relentlessly celebrate their names and yet admit the fact that you --- theater artists--- are still being treated like second class citizens in the entertainment business.

This leads me to my second point: It is about time that the theater artists are given the respect that he and she deserve.

Let me assess the situation we all know: Even a respected veteran movie and television performer whose acting and popularity were honed by media experience said that times have indeed changed. Nowadays, it is so easy to be called an artista even if you know nothing about acting. Because of a highly competitive dog-eat-puppy world of mass media, actors are no longer treated as people. You guys have become commodities. Whereas before, to be called an actor means to prove how good you are in what you do, nowadays anybody who has been thrown in front of a camera can make claims that he is already an actor.

We all know, for instance, that reality shows are the biggest on-camera auditions ever conceived by mainstream commercial television to find the next generation of stars to fill up the studio’s stable. We all know that there are endless talent searches to keep the stockroom filled with second and third-liners.  Fresh from the catch, these young wannabes are thrown straight into the barbeque pit and made to mimic what is supposed to be acting in front of the cameras. Performers borne out of popularity and salability of the moment are made leads, considered as star while do their on-the-job training. The veteran actress asked, “Ganun na lang ba yon? Kahit sino na ba artista na ngayon?” And the sad answer is both a yes and no. 

Anyone can be a star --- for as short as three months--- or as long as his talent can hold. But not everyone --- not just anyone--- can be an actor. Stars fade--- actors mature. Stars are dependent on the box office receipts of their latest movies --- or how their most recent adventure in television fairs in the ratings game.

Actors are as good as their most recent performance --- measured by their competence in the role that they are made to play and challenged by other roles that remain to be discovered. That is why actors are diamonds that shine with greatest brilliance in time. Celebrities merely fade … or enter politics.

When television and film productions --- both commercial and independent – are in need of competent, reliable and guaranteed professional performers --- they tap the theater actors. I know that for a fact.

As a line producer for commercial films or as a TV director, there is a roster of theater performers who form a core group of supporting actors that can enhance any show or film.

You --- the theater actor--- provide credibility to the performance level of films.  Sometimes the theater actor, as the supporting performers,  surround the neophyte wannabe star so that the audience can be made to believe that the newcomer can impersonate acting.  In other words, you guys give credit to the dancing bear. It is not how good the bear dances… but the fact that you can make the bear dance at all.

But the saddest part is that you still get the SkyFlakes reference as a joke. I am quite sure that young man did not mean it that way… but is perceived that way not only by the larger public. Worse, that is how media productions think and perceive you.

Life for the dedicated professional actor was never fair. Even in the US, the likes of Jane Alexander, Patti LuPone, Mandy Patinkin and others never reached that much coveted star status not unless you are Meryll Streep. In our contry, the same thing can be said. Theater actors play the competent and inevitable supporting roles and never manage to have their names above the title--- well, not unless you are Eugene Domingo.

But what sounds like a dismal situation is good news. You should give premium to what you are worth not only for your theater work but for popular media as well.

An actor is an actor is an actor… regardless of where he appears: onstage, onscreen or in the tube. You should realize that even if you are given supporting roles that this is not a reason to be treated like second class citizens on the movie or television set.

As I said--- an actor is an actor is an actor. The only way you can dignify the wealth of your experience and training is when people realize that your work in theater is far superior than the three-day workshops given to wannabes who will be force-fed to the television or movie audiences. This leads me to the final point: no one can help you except yourselves.

If I can be so blatantly honest with you, I have learned one thing about this country. You cannot depend on anyone to protect your turf and interests except yourself. Government support to help boost the cultural development in this country? Government support to aid the development and propagation of theater? Far chance, people. Right at this very moment, there are more pressing problems in Hagonoy and Calumpit. Not that the cultural development should not be a priority… but it never was and by the looks of it, shall never be. Besides, anything that has got to do with government tends to be tainted by politics, politicking and partisanship. I guess you wouldn’t want to go into that either.

So the most important lessons, ladies and gentlemen,  is that no one can help you except youselves. And that is why tonight is very important. Tonight, by being here, you make a stand… no longer as an individual who has dedicated his life to theater… but as part of community seeking for a definite identity and a potent voice. Tonight is important because if there is any need, any change that will take place… the crucial first step has already been taken. The journey has already started because you have empowered yourselves… because you realize that if there is anybody who should protect your interests… then it has to be your own moves, your own intentions, and your own volition.

It is perhaps too simplistic to enumerate three points and claim that these summarize the problems you must confront. There are definitely more. This adventure is bound to be a bumpy but interesting ride. But what is important is that you have made the crucial first step. And this, my friends, is the significance of this night… which hopefully is the birth of a new theater in the country.


I am now one step ahead in becomimg a first class actor after a 60-hour worth of theater workshop at PETA Theater Center. It was held from September 23 until October 29, 2023. Tara, samahan niyo ako sa mundo ng Philippine entertainment industry.

Uses of salt in the kitchen

Post by Idongesit Jones

1. To remove the odour from your hands after cutting onions, chicken or fish, just wash your hands with salt and water, then you will have no more smell.

2. To avoid the feeling of the hotness of pepper on your hands after cutting/slicing it with your hands, rub them with salt and vegetable oil or red oil and wash them.

3. When pepper mistakenly enter your eye, put a pinch of salt in your mouth, the hotness of the pepper will disappear and you will see the magic.


4. When storing empty containers or bottle, throw in a pinch of salt to help them from getting stinky.

5. Sprinkling some salt on your fresh peppers while pounding it, helps to make it pound quickly.

6. Soaking bitter leaves in salt and hot water, helps to remove extra bitterness before cooking with it.

7. If your liquid milk always spoil before you finish it, You can add pinch of salt when you first open it, it will help the milk to stay fresh longer.

8. Salt and detergent mixture can help you to kill ants and cockroaches disturbing you in the kitchen.

9. Placing your overripe tomatoes in a cold and salty water overnight, will help to make them fresh and firm.

10. If you cut lemon and you do not want to use it finish, sprinkle salt on it, it would stay fresh for 3 days. Make sure you rinse it before using it again.

11. Salt can be used as a preservative method for preserving meat, fish or vegetables. It helps to prevent bacteria growth.

12. Grease fires or small fire can be put out with the use of the salt.

Source https://www.facebook.com/100009694772498/posts/pfbid02bUsMwQ1J9piC5LK4Ya9MFT7ENsPtosL2sG522d9NuSA5t2keNuvrgcrN6ZfEyoBbl/?mibextid=Nif5oz

Monday, October 23, 2023

Tropang Sawi

Tara na't Pakinggan,
Kaming mga nasaktan,
Kami'y magpapakilala lng nman,

Ako nga Pala si "Patpat"
Iyon ang tawag nila sa tulad kong Payat,
Minsan nang pinakilig ng taong di tapat,
Ginawang mundo ang taong di karapatdapat,
Nabulag sa pag ibig na inakalang sapat,
Sinisi ang sarili sa katawang buto't balat
Ngayon puso ko'y tila nalowbat
Dahil sa panloloko ng taong Huwad.

Ngayo'y ako naman ang mkikipagkwentuhan,
Ako nga pala si Repob, Pobre ang kabaliktaran,
Minsan ding nahumaling sa gandang kumikinang,
Nasilaw at naakit sa babaeng buwang,
Kinutya, pinagtaksilan, pinagpalit sa Mayaman,
Paghihirap at sakit tiniis na lamang,
Sarili tinanong, Ang pagiging mahirap ba'y isang Kasalanan?

Tama na ang mga salaysay aking mga Tropa,
Ako nman ngayon ang mgpapakilala,
Pangalan ko'y Negrita iyon ang tawag nila,
Umibig sa Lalaking may ibang sinisinta,
Nilalait, pinupuna, kulay kong di kaaya aya,
Tinutukso't binabato ng masasakit na salita,
Hindi mkatulog mula gabi hanggang umaga,
Sa kakaisip kung bakit siya pa,
Iniibig kong lalaki kasing ugali nila,
Ngayo'y natuto na,
Kadalasang ugali ng tao'y kabaliktaran ng itsura.

Labis na sakit na ang mga naririnig ko,
Ako'y pakinggan, estorya ko'y isaulo,
Wala sa Likod, dahil nasa harap nyo,
"Bekikang" iyan ang tawag sakin ng mga tao,
Bakletang mahilig sa matcho at gwapo,
Minsang naging seryoso sa lalaking siraulo,
Binigay ang lahat, maging ang buhay ko,
Binubugbog, pinerahan ng lalaking tarantado,
Sa ibang bakla'y nkipagtalik kapalit ng malaking premyo,
Mga inipon ko't pinaghirapa'y winaldas ng gago,
Mga plano kong binuo'y biglang naglaho,
Dahil sa isang lalaking manlolokong minuminuto,

Aking mga kaibigan, relax muna kayo diyan,
Talambuhay ko nman ang inyong pakinggan,
Ako pala si "Bobby" iyan ang aking Pangalan,
Kasalungat ng Patpat, Ako ay Malaman,
Sa Kusina'y napag iwanan,
Iyan ang bulong bulungan,
Hindi sa nagyayabang, kami'y may kaya din nman,
May negosyo't may ipagmamalaki aking kanunonunuan,
Minsan ding umibig nang walang alinlangan,
Sa isang babaeng akala ko'y pang walang hanggan,
Subalit nahuli kong may ibang kasintahan,
Napagtanto kong siya'y salawahan,
Isang araw siya'y sumulpot sa aking harapan,
Humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan,
Subalit sapat na ang aking mga nasaksihan,
Mga pera kong binigay ang lalaki ang nakinabang,
Kaya't ako'y hindi na magpapaloko kaninuman,

Ang mga naranasan niyo'y masaklap isipin,
Pahintulutan sanang estorya ko'y idagdag din,
Ako'y tinaguriang "Matalinong Matsing"
Dahil sa ilong kong bitin na bitin,
Matalino man, ngunit may kulang pa rin,
Dahil ang itsura ko'y isinumpa ng dilim,
Pinagdarasal ko laging ako ay mapansin,
Ng nililigawan kong kasing ganda ng bituin,
Oo nga't maraming humahanga sa angkin kong galing,
Ngunit hindi sa itsura kong walang bahid ng ningning,
Dumating ang panahon nung ako'y umamin,
Sa babaeng ako'y may tunay na pagtingin,
Pagsinta ko'y pinabatid ng mariin,
Sinamantala kahinaang maituturing,
Ako'y ginamit, relasyo'y nilihim
Pinagawa ang mga bagay na labag sa akin,
Isang araw ng ako'y dalhin,
Ng kapatid kong nag aalala sa akin,
Sa paarala'y nasaksihang may ibang kakissing scene,
Kaya napabulong na lng ako sa hangin,
Tama bang ito ang dapat kong sapitin?

Ang mga Kwento nami'y kapulutan ng aral,
Wag Maging bulag sa pagmamahal,
Puso'y isantabi, isip ang ipairal,
Kung noo'y nasktan ng pusong Brutal,
Ngayo'y matuto ka't wag maging hangal,
Kilatising mabuti mga taong kanal,
Puso'y di mawari sintigas ng bakal,
Sariling buhay mo'y wag isugal,
Sa mga taong may pusong mapanakal,
Ipabatid sa lahat Katapangang marangal,
Mapagsamantalang tao'y di dapat magtagal,
Sila'y di nararapat sa mundong Banal.

By: Ren Coruejo

Wednesday, October 18, 2023

Why life begins at forty as they say

As the saying goes "life begins at 40" by people like me who reach the age forty, it suggests that after reaching this age, a person has a fresh start in life and can start anew with new experiences and opportunities. It's often seen as a time to reflect on one's life so far and set new goals for the future. I know that age is just a number, but many people find that hitting their 40s can bring a newfound sense of confidence and clarity, they are now focusing on what truly matters to them. Whether it's pursuing a new career, taking up a new hobby, or simply living life with more purpose and intention, the 40s can be a time to rediscover and reinvent oneself. For my 40th birthday, I want to a famous person that my hometown will be proud of me.


Being a famous person requires a lot of hard work, huge dedication, and a unique talent or skill. It's also helpful to have a clear personal brand, a strong online presence, and the ability to network and collaborate with others in entertainment industry. Additionally, I am considering to look for a mentor, have the time to take acting classes to further develop my skills and to gain knowledge from experienced professionals.

Above all, fame doesn't guarantee happiness, so I will make sure that pursue my passions for the right reasons. With God's help, I want to spend my next ten years in making my self famous at the right time.

Wednesday, September 27, 2023

Monday, September 18, 2023

Theater Acting

I started to venture in acting in July 2022 under various productions. On August 19, 2023, I decided to enroll Theater Arts class to further enhance my acting skills in protraying my role, my charactere in a stage play, movie, series, etc. There were eight sessions of class administered by PETA Inc.

For those who want to pursue acting, I highly recommend you to enroll for you to develop the foundation of acting. Certainly, theater arts will widen your world from multiple perspectives, while developing artistic skills and cultivating your capacities for collaboration, critical-thinking, creative problem-solving, and effective communication.

Monday, September 11, 2023

Off-load avoidance this 2023

Reposting this from a Facebook group.

‼️๐ˆ๐–๐€๐’ ๐Ž๐…๐…๐‹๐Ž๐€๐ƒ 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣‼️ 

Prepare all requirements! ⬇️⬇️⬇️ 

❓What are the ๐›๐š๐ฌ๐ข๐œ ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ?
There are two levels of inspection for internationally-bound Filipinos, both conducted by an immigration officer (IO).
In primary inspection, passengers must present basic travel documents:
✅Passport, valid at least six months from the departure date;
✅Valid visa, depending on the destination;
✅ Boarding pass; and
✅ Confirmed return or roundtrip ticket, when necessary

❓What are the ๐š๐๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ง๐  ๐๐จ๐œ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ?
There are other documents a traveler may need to show to their IOs, which will vary depending on travel purpose, age, and other details.
Tourists

๐Ÿ™‹๐Ÿป‍♀️Self-funded travels
1️⃣Proof of accommodation
2️⃣Document showing financial capacity or source of income, and 
3️⃣ Proof of employment

๐Ÿ™‹ Sponsored travels

๐Ÿ‘ฉ‍๐Ÿ‘ฆ‍๐Ÿ‘ฆ Sponsored by 1st degree relatives (spouse, parents, or children) abroad
1️⃣Original Philippine Statistics Authority (PSA)-issued birth or marriage certificate
2️⃣Confirmed roundtrip ticket
Copies of sponsor’s:
3️⃣Valid passport
4️⃣Valid work visa/permit or an equivalent document

๐Ÿ‘ฏ‍♀️Sponsored by other relatives abroad
1️⃣Notarized original Affidavit of Support and Guarantee (AOSG)
2️⃣Confirmed roundtrip ticket
3️⃣Original PSA-issued birth or marriage certificate

๐Ÿ™‹๐Ÿผ‍♂️Sponsored by an unrelated foreign national
1️⃣ Notarized original AOSG
2️⃣ Substantial proof of relationship
3️⃣ Confirmed roundtrip 
4️⃣ If a judicial entry, sponsor’s registration paper

๐Ÿ™‹๐Ÿพ‍♂️Traveling with an unrelated local sponsor
1️⃣Notarized original AOSG
2️⃣ Substantial proof of relationship
3️⃣ Copy of sponsor’s return ticket

❓Overseas Filipino Workers (OFWs)
✅ OFWs departing for the first time 
1️⃣ Overseas employment certificate (OEC), or OFW Clearance issued by the Department of Migrant Workers (DMW)
2️⃣Valid and appropriate employment visa, work permit, or any equivalent document 
3️⃣ Employment contract
4️⃣ Visa Usage Undertaking, or Manpower Request specifying visa usage approved or verified by the DMW or Migrant Workers Office (MWO), if applicable

✅ Balik-Manggagawa (BM)
1️⃣Valid and appropriate employment visa, work permit, or any equivalent document
2️⃣OFW Clearance, OEC issued on-site by MWO or Migrant Workers Airport Assistance Center (DMW-MWAAC), or Online BM OEC Exemption, or manually issued OEC
3️⃣Proof of employment, as necessary

✅Direct hires
1️⃣ OEC, e-receipt, or valid OFW Clearance, and
2️⃣ Valid and appropriate employment visa, work permit, or any equivalent document

๐Ÿ‘ฆ๐Ÿป Minors
๐Ÿ‘ฉ‍๐Ÿ‘ฆ‍๐Ÿ‘ฆ With married parents, while the mother is accompanying
1️⃣Original Philippine Statistics Authority (PSA)-issued birth certificate or report of birth
๐Ÿ‘จ‍๐Ÿ‘ง‍๐Ÿ‘ฆ With married parents, while the mother is not accompanying
1️⃣ Original PSA-issued birth certificate or report of birth
2️⃣ Original PSA-issued marriage certificate

The following are scenarios where travel will require Department of Social Welfare and Development (DSWD) Certificates of Clearance or Exemption:

✅ DSWD Travel Clearance Certificate (TCC), if:
    * The parents are unmarried and the minor’s mother is not traveling
    * The minor is accompanied by anyone other than their parents
    * The passenger is over 18 but unable to fully care or protect themselves because of a physical or mental disability or condition
    * The minor is above 13 years old and traveling alone (minors below 13 are prohibited from traveling alone

✅DSWD Certificate of Exemption from TCC, if:
    * The parents are unmarried and the minor is traveling with their biological father who has sole parental authority or legal custody over them
    * The companion is their legal guardian
    * Orphans of married parents traveling with substitute parent/s
    * Orphans of non-married parents and traveling with substitute parent/s or closest maternal relative

✅๐Ž๐…๐– ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ, ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ž๐ง๐ญ๐ฌ, ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ญ๐ž๐ž๐ซ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž
๐Ÿ‘จ‍๐Ÿ‘ง‍๐Ÿ‘ฆDependent family members joining an OFW at the host country
1️⃣Valid dependent visa or any equivalent document, and
2️⃣Copies of the OFW’s valid visa and OEC, e-receipt, or OFW clearance

๐Ÿ‘ฉ‍๐ŸŽ“Students under the International Student Affairs Program or Student Internship Abroad Program of the Commission on Higher Education (CHED)
    * CHED endorsement
๐Ÿง‘‍๐ŸŽ“Students or scholars
    * Acceptance letter from the school or institution abroad
    * Duly notarized affidavit executed by the student or scholar indicating the educational institution, and the duration of the course or program of study
    * Confirmed return or roundtrip ticket consistent with the program duration, if practicable
    * Proof of financial capacity or scholarship
    * Endorsement from the National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) for Arabic language scholars, if applicable
    * Certification from the school division superintendent for basic education students under an international exchange program, or joining a competition abroad
        * Minors under this category also need a DSWD Travel Clearance Certificate


๐Ÿ™‹๐Ÿผ‍♂️ Passengers with prospective employers abroad
    * Confirmed return or roundtrip ticket consistent with travel duration
    * Documents relevant to the purpose of travel, and
    * Duly notarized affidavit executed by the passenger indicating the purpose and duration of travel

๐Ÿ™‹๐Ÿป‍♀️ Passengers traveling abroad for compassionate or humanitarian visit to an overseas Filipino
    * Certification from the DMW or the Department of Foreign Affairs specifying the purpose of travel

๐Ÿ™‹ Passengers traveling for company transfers or trainings
    * Intra-company transferees
        * Proof of local employment, as certified by the Department of Labor and Employment (DOLE)
        * Secondment agreement between the local company and foreign host company, as necessary
    * Intra- or inter-company trainees
        * Proof of local employment, as certified by the DOLE, and
        * Traineeship agreement authenticated by the Philippine embassy or consulate where the training will be conducted, as necessary

๐Ÿ™‹๐Ÿพ‍♂️Volunteer workers
    * Endorsement from the Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency
* Hajj pilgrims to Mecca
    * Endorsement or list of pilgrims from the NCMF
* Donor traveling for organ donation or transplantation
    * Department of Health clearance approving the organ donation or transplantation
The following are passengers who may be required to present a CFO clearance:
* Filipino spouse, fiancรฉ/e, or partner (described as someone who is in a “genuine” heterosexual or same-sex relationship) of a foreign national, with an immigrant, resident, spouse, long-term, partner, prospective marriage, family reunification visa, or other similar visas
* First-time Filipino emigrants and resident visa holders registering with the CFO for the first time
* J1 visa holders, or exchange visitors bound for the United States
* Au Pair visa holders

#ChriszysTravelTips #DiyTravelSg #DiytTravelSingapore

Repost end.

Monday, September 04, 2023

I'm entitled to my opinion

This is to re-post this good article to read from Facebook page Thinking Is Power.

DEFINITION AND EXPLANATION: It is true that everyone is (legally) entitled to their opinion. However, “I’m entitled to my opinion,” is often used to shield an unsupported position. And being entitled to your opinion doesn’t mean you’re right, or that anyone needs to take your opinion seriously.

There are several problems with this fallacy. 

1. An opinion doesn’t mean what they think it means. Opinions are subjective judgements or viewpoints. When someone claims they are “entitled to their opinion,” it’s often because they are trying to shield factually incorrect assertions.  

2. All opinions aren’t equal. Expert opinions are interpretations of evidence based on years of study and experience, and are significantly more robust and reliable than non-expert opinions. “I’m entitled to my opinion” suggests that their opinion is just as good as anyone else’s.

3. We should all be open to changing our minds if the evidence suggests we should. “I’m entitled to my opinion” is essentially an admission that they can’t justify their position… but yet they’re unwilling to entertain contradictory evidence or other points of view. 

In the face of facts that contradict a belief, especially one central to our identity or values, we use motivated reasoning to reduce the cognitive dissonance that arises when reality and our beliefs are in conflict. When that fails, our Get Out of Jail Free Card is to defend the belief by rendering it unfalsifiable and therefore immune to evidence. We move the goalposts. Discount sources or deny evidence. Proclaim that it’s our opinion.

It’s important to remember that the purpose of arguing isn’t to be right, it’s to get it right. “I’m entitled to my opinion” shuts down any further disagreement. We simply don’t want to be wrong.

HOW TO COUNTER: I tell my students on the first day of class that they are not entitled to their opinions. (At least not in class!) They are only entitled to what they can support with evidence. 

It’s a bit trickier in the “real world.” Remember that people are often unfamiliar with the basics of critical thinking, so they may not be used to having to support their positions with evidence. Consider explaining why “I’m entitled to my opinion” is fallacious, and the benefits of healthy disagreement. The best approach is probably to ask them why they hold this particular opinion, and why they think they’re “entitled” to it.

MORE ABOUT THIS AND OTHER FALLACIES: thinkingispower.com/logical-fallacies/

Support TIP on Patreon!: www.patreon.com/ThinkingIsPower

Monday, August 21, 2023

Scams in the local entertainment

I have been for so many various production companies. This is article is about my experience in the local entertainment industry. You name it: shorts, movies, series and shows.


How to spot scammers in the acting business? Let me provide you some tips.
 1. Some productions collects payment. Just make sure you get official receipts the first time you pay. If not, that's a red flag. A legitimate acting workshop must be a business registered and that any money you pay should be issued an official receipts.
 2. Others don't ask you to pay for anything and that's a pro-bono. It means there's no talent fee. That's fine for the sake of exposure to the public viewing. May it be on YouTube or Facebook. Just go for this. Change it to your experience.
 3. Make sure that the production company you're thinking or planning to join has connections with people who are already in the industry. It is a must that the company should be able to produce a good set of setcards for your with a VTR and that you have a copy of these.
 4. Since I have been for over  a year, make sure that they good camera not smartphones when shooting a scene for your project. Branded camera adds legitamcy of the production.
 5. Regardless of gender or sex, if a talent scouts ask you to send nude photos, that's a no-no.
Having these things said, make sure to join Facebook groups about acting in the Philippines and do your research for these production companies. I have a list of them but I keep it a secret for me.

Monday, August 07, 2023

Downfall of Tagalog language in the Philippines

In June 2023, this Facebook page posted about Tagalog language. It is being the third most widely spoken language in three states in the USA. I posted comments about it on Facebook comment section similar to the screenshot below.


After few hours, out of nowhere, this person who claims intelligent lambasted my comment saying I am fool and being foolish. His name is Balon Hpesram, appears to be a kakampink. We exchanged comments until the latter resorted to maligning my person, calling me names. Which is abviously one of the toxic attitudes of being a Filipino. But some Filipinos remain professional when interacting online. Freedom of expression is a fundamental right and people should learn how to respect and be so civil when disagreeing comments in social media.

On the other hand, Tagalog is bound to fall sooner or later. Why? Filipino including Panitkan subjects are no longer mandatory in colleges and universities in the Philippines. Hence, it is no longer required. After all, K to 12 education should be enough to equip students in their future careers! Another thing is teaching maters are not enough to continue teaching Filipino and Panitikan subjects.Monday, July 24, 2023

Out sight, out of mind

I'm sorry to hear that you're going through a hard time. Moving on can be challenging, but it's possible with some patience and self-care. Here are some tips that might help you:

Give yourself permission to feel sad. It's normal and healthy to grieve the loss of a relationship or a situation that mattered to you. Don't suppress your emotions or judge yourself for having them. Instead, acknowledge what you feel and find healthy ways to express it, such as writing, talking, or crying.

Reflect on the relationship realistically. Don't idealize the past or dwell on the negative aspects. Try to see the relationship as it was, with its strengths and weaknesses, and learn from the experience. Think about what you gained from it, what you learned about yourself and others, and what you want in the future².

Get closure by distancing yourself from your ex. If you're trying to move on from a romantic breakup, it's important to cut off contact with your ex until you're healed. This means unfollowing them on social media, deleting their number, and avoiding places where you might run into them. This will help you break the emotional attachment and focus on yourself¹.

Identify lessons you've learned that you can use in future relationships. Every relationship teaches us something valuable, even if it ends badly. Think about what you discovered about your needs, preferences, boundaries, and communication style. Use this knowledge to improve your relationship with yourself and others².

Keep yourself busy and do things you enjoy. Don't let your life revolve around your past. Find activities that make you happy and fulfilled, such as hobbies, sports, volunteering, or learning something new. These will help you boost your mood, distract yourself from negative thoughts, and build your confidence³.

Practice self-care and spend plenty of time with friends. Moving on can be stressful and exhausting, so make sure you take good care of yourself physically and mentally. Eat well, sleep enough, exercise regularly, and relax often. Surround yourself with supportive people who love you and make you laugh. Don't isolate yourself or bottle up your feelings³.

Source: Conversation with Bing, 6/9/2023
(1) How To Move On When You Still Love Him: 15 Ways Move ... - Love Strategies. https://lovestrategies.com/how-to-move-on/.
(2) How to Move On: 15-Steps to Help You Feel Better Move On - PsychAlive. https://www.psychalive.org/how-to-move-on/.
(3) How to Move On: Letting Go & Moving Forward After a Breakup - wikiHow. https://www.wikihow.com/Move-On.
(4) 3 Ways to Move on in Life - wikiHow. https://www.wikihow.com/Move-on-in-Life.

Monday, July 03, 2023

If tomorrow never comes, vlogs and more...

Last July 2022, after resigning my employment with Sutherland, I decided to explore the world of entertainment. So I did attend basic acting workship in Makati City under a certain production.

I also luckily got one of the casts of If tomorrow never comes, a BL series under the direction of DCTV production based in San Rita, Pampanga.We did tapings almost every weekend to make sure we have enough stories to tell to the audience. Most of the audiences are outside the Philippines.

Fast forward to August 2022, I met new people at another production for almost a month under A S production. Where I starred one of the shows.

With the Social Media house, KSMBPI in Quezon City, I was luckily being a member of it, until something fishy happened in November 30, 2022 during a show.

In December 2022, I meet new people who do vlogs and shorts on Facebook under Papatiks Entertainment. I got two-year contract but immediately abolished for some reason.

If you plan to join showbiz, make sure you're full equip with lots of acting workship and beware of scammers!

Monday, June 19, 2023

Trying to calorie deficit diet today

A balanced diet is necessary for both good nutrition and health. You are shielded from a variety of degenerative, non-communicable diseases, including cancer, diabetes, and heart disease. A healthy diet must include a variety of foods and be low in salt, sugar, saturated fats, and trans fats made in factories. As part of a balanced diet, experts from all around the world urge people to eat a range of foods. A well-balanced diet gives your body the energy it needs to function properly. Without a healthy diet, your body is more vulnerable to conditions like cancer, diabetes, and heart disease.


Here are some foods that are low in calories and can help you maintain a calorie deficit:
 • Apples
 • Arugula
 • Asparagus
 • Bell peppers
 • Broccoli
 • Brussels sprouts
 • Cabbage
 • Carrots
 • Cauliflower
 • Celery
 • Cucumber
 • Grapefruit
 • Green beans
 • Kale
 • Leeks
 • Lettuce
 • Mushrooms
 • Onions
 • Oranges
 • Papaya
 • Pineapple
 • Radishes
 • Spinach
 • Strawberries
 • Tomatoes
A nutritious diet helps reduce the chance of developing chronic and dangerous conditions like heart disease, diabetes, stroke, and some types of cancer. Additionally, it can help the immune system, digestive system, bones and teeth, muscles, and even the brain. Maintaining a healthy weight and avoiding obesity are both possible with a good diet. By experimenting with new foods, a healthy diet can also increase energy and enhance life. Infants should nurse as part of a nutritious diet that begins early in life.

I have some colleagues who died just because they don't do diet.

Monday, June 05, 2023

Just trying to get connected with old bosses

Last month, I did search for old bosses and colleagues through social media. I messaged them through Facebook. It's really good to know how a former employee like me reaching out to them.

Before I proceed, let me tell you something about this:

 • Verify the contract information first;
 • Make sure to keep your tone professional and friendly during the interaction;
 • Remind them of your past work history. Doing so, will rekindle new opportunities'
 • I am sure you did some accomplishments, mention it anyway since you work together;
 • Make it personal;
 • If you can, setup a meeting.
I did reach out to Bernard Piedad and Nestor Antonio via Facebook. There were my bosses during my first job at STI Ilagan from 2003 until 2008.

Trying to add friend request to Piedad on Facebook, a couple for christ member, but the latter declined. For some reason, I do not know. There may be something but I don't want to speculate.

I added Antonio as well, luckily he accepted it. Last time I heard about Antonio, he was listening to the program Ang Dating Daan in 2005.

I did reach out as well to Epigemio Roxas but no response at all. Good thing he accepted my friend request. But I am happy that Elmer Cadiz is a good one.

Also, I reached out to Dolly Aguilar on Facebook but still got no reply as of this writing. Dolly was my teacher in Database Management subject during my college days. She is now a school principal.

Monday, May 15, 2023

Call me by my name

When I started by new journey to the recruitment processing industry, I meet new people who are of the same interest - speaking Spanish! I met two young ladies who, like me, are new to this industry.

Filipino culture at work seems like an extended family where instead of calling a fellow colleague by name, somehow calling that colleague by other name. For example, older women are called mother, older men fathers and the like.

When I was in working in Ortigas Center, we call one of our colleagues, daddy. May he rest in peace! Now, I am working in Eastwood, these two young ladies call me mama. Which I already inform not to call me such but someone insists.

Personally, call me by my name is enough for me. Simply Gerry. Callling me mama, is something that I will never be, I cannot be, replace your mother.

The word mamang is a sacred word to me. I have only one mother in the world! Happy mother's day to all mothers in the universe!

Monday, May 08, 2023

Yes to Charter Change: Wakasan ang Kahirapan at Kurapsiyon

GUSTO mo bang MAKATULONG na WAKASAN na ang KAHIRAPAN at KORUPSYON bilang ORDINARYONG MAMAMAYAN?

As an ORDINARY CITIZEN, do you want to HELP this country of ours END or at least MINIMIZE POVERTY and CORRUPTION?

If YES, please HELP SPREAD the NEED to do CONSTITUTIONAL REFORMS using the THREE POINT AGENDA of the CoRRECT Movement.

1. REMOVAL of ECONOMIC PROVISIONS in the CONSTITUTION. Put the regulations, provisions, restrictions and other policies needed out of the Constitution into the REGIONAL PARLIAMENT LEGISLATION.
- ito ang unang susi sa pagwakas ng KAHIRAPAN at KAWALAN ng TRABAHO
- ang pagiging bukas na ekonomiya ang syang ginawa ng SINGAPORE, CHINA, TAIWAN, at VIETNAM, MALAYSIA para mapaunlad ang kanilang bansa.

2. SHIFT to PARLIAMENTARY government system at levels of government (national, regional, local) with reference to Germany, Switzerland, Singapore, Canada and Australia.
- ito ang unang susi para wakasan ang KORUPSYON at kung paano naging mas MAY DISIPLINA ang mga tao at sumusunod sila sa batas...

3. ADAPT EVOLVING FEDERALISM again with reference to Germany, Switzerland, Canada and Australia and UK.
- ito ang unang hakbang para mapalago ang mga PROBINSYA at ibalik ang METRO MANILA sa dati nitong ganda at kawalan ng trapiko.

Ating hikayatin lahat ng nga mga tao sa PILIPINAS na magingay, pagusapan ang CONSTITUTIONAL REFORMS at ang THREE POINT AGENDA ng CoRRECT Movement para magkaroon na ng TUNAY na PAGBABAGO sa PILIPINAS.

Original post is found here.

Read more:
http://correctphilippines.org/competition/

Join here:
CoRRECT™ Movement Moderated Public Forum
https://www.facebook.com/groups/correctmovementforum/?ref=share

Monday, April 24, 2023

Yes to Charter Change: Parliamentary System

Article 6 & 7 - Form of Government

 
REFORM the current lousy PRESIDENTIAL Structure to the superior PARLIAMENTARY System
WHY PARLIAMENTARY SYSTEM?
 • MUCH LESSER CORRUPTION - Top 10 for the LEAST CORRUPT in the Global Corruption index all operate under PARLIAMENTARY SYSTEM;
 • SAVINGS of 400 to 500 BILLION PESOS ANNUALLY potentially due to REDUCTION in CORRUPTION;
 • CHEAPER elections: for the candidates and the electorate, less elections being bought by oligarchs;
 • YEARLY SAVINGS of 30 BILLION PESOS potentially due to cheaper and less elections;
 • COST of RUNNING a GOVERNMENT is very much(maybe 50%) lower in PARLIAMENTARY SYSTEM since the EXECUTIVE and LEGISLATIVE branches are fused;
 • VOTE on IDEAS not personalities: LESS DYNASTIES;
 • COMPETITION based on POLICIES : LESS POPULARITY contests / electorate forced to think and prioritize when voting;
 • FASTER ELECTIONS: leads to cheaper elections which again reduces the risk of elections being bought by monopoly seekers / rent seekers/ oligarchs;
 • MINORITY IDEAS get a turn in the spotlight : in a presidential system, mostly ideas backed by the political elite or pushed for by deep pockets get discussed;
 • No more "OUST (INSERT NAME HERE)" shenanigans: if the leader you don't like has truly lost favor with the electorate, a simple NO CONFIDENCE VOTE can oust that person;
 • LESS EXTREMISM: In parliamentary systems, oftentimes no one single party gets to rule outright. This pushes them to form coalitions. This usually ensures that extremist parties don't dominate;
 • INTRAPARTY DISCIPLINE: there are competing egos in every party and this ensures the ones who lead parties truly know their stuff and have internal fortitude;
 • EASE OF DOING BUSINESS will greatly improve especially if handled by REGIONAL PARLIAMENTS;
 • TERM LIMITS and POLITICAL DYNASTIES will be IRRELEVANT;
 • PARLIAMENTARY SYSTEM ang sagot natin sa KORUPSYON, POLITICAL DYNASTIES, BALIMBINGAN, WEAK POLITICAL PARTIES, MAHAL NA ELEKSYON, VOTE BUYING, POLITICAL GRANDSTANDING at PERSONALITY BASED POLITICS;
 • PHILIPPINES should shift to PARLIAMENTARY SYSTEM using these countries as references (GERMANY, SWITZERLAND, UK, SINGAPORE, JAPAN, AUSTRALIA, CANADA, MALAYSIA) NOW na!
#YEStoConstitutionalConvention
#YEStoConstituentAssembly

SHIFTING to FEDERAL PARLIAMENTARY POLITICAL SYSTEM (now unitary presidential)
and ADAPTING a MORE OPEN MARKET ECONOMY by REMOVING all ECONOMIC PROVISIONS in the Constitution (now top 3 most restrictive economy in the world)
are the KEY INITIAL STEPS in UNTANGLING the BUREAUCRATIC MESS from the top to bottom, left and right, that has burdened our COUNTRY for a very long time now.

KALAMPAGIN natin ang mga SENADOR at sabihan natin na aprubahan at trabahoin na ang CHARTER CHANGE na panukala ni SENATOR ROBIN PADILLA at ng mga PDP Laban Senators.
We also support and wholeheartedly thank the HOUSE of REPRESENTATIVES for giving priority to Charter Change especially to Representatives Martin Romualdez, Rufus Rodriguez, Richard Gomez and Stella Quimbo.

Matatamasa lang natin ang TUNAY na PAGBABAGO tungo sa pagwasak sa KAHIRAPAN at KORUPSYON kung mababago na natin ang ating SISTEMANG POLITIKAL at EKONOMIYA.
CHARTER CHANGE NOW!

Join here:
CoRRECT™ Movement Moderated Public Forum
https://www.facebook.com/groups/correctmovementforum/?ref=share


View original post here.

It's time to verify

When it comes to social media, we are constantly bombarded with news and information. But not all of it is true! To verify the accuracy of news on social media, there are a few things you can do.

 • Firstly, check the source. Is it a reliable one? If you are unsure about the source, cross-check with other credible sources.
 • Secondly, look for supporting evidence or quotes related to the article that will authenticate its claims. Thirdly, analyze the writing style - if it is filled with sensational phrases or extreme views, approach with caution.
 • Lastly, take some time to research before sharing an article on your own social media feeds - this way you can help promote authentic and genuine news stories instead of fake ones!Monday, April 17, 2023

Yes to Charter Change: Evolving Federalism

EVOLVING FEDERALISM

ARTICLE 10: Structure of TERRITORIAL Administration - National and Local Government
REFORM to or adapt EVOLVING FEDERALISM or REGION BASED DECENTRALIZATION from the current CENTRALIZED and UNITARY STRUCTURE.


For FEDERALISM to work in the Philippines, we need it to be EVOLVING and we need to first REMOVE ALL ECONOMIC PROVISIONS in the CONSTITUTION and setup a PARLIAMENTARY SYSTEM of government at all levels.

WHY EVOLVING FEDERALISM?
Evolving federalism refers to the decentralization of power and decision-making from the central government to regional or local authorities.
Read more: https://correctphilippines.org/evolving_federalism/

DECONGESTION of MAJOR URBAN CENTERS:
Decentralization can lead to the development of new urban centers and the growth of smaller towns and cities, reducing the burden on major urban centers. This can help to ease congestion, reduce pollution, and improve the quality of life in these areas.

REGIONAL RESPONSIBILITY: Decentralization can also empower regional or local authorities to take greater responsibility for their own development, including infrastructure, education, health, and social services. This can help to ensure that resources are distributed more equitably across different regions, reducing disparities and promoting social cohesion.

REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: Decentralization can also lead to the development of regional economies, with local authorities able to tailor policies and programs to the specific needs of their regions. This can promote entrepreneurship, innovation, and competitiveness, driving economic growth and job creation.

REGIONAL CULTURE and LANGUAGE ENRICHMENT: Decentralization can also help to preserve and promote regional cultures and languages, which may be threatened by globalization and centralization. By empowering regional authorities to take greater responsibility for cultural and linguistic policies, decentralization can help to ensure that diverse cultural and linguistic traditions are valued and celebrated.

Setting up "Evolving Federalism" means that right upon RATIFICATION of such a change, the Philippines will, at that point, STILL BE UNITARY.

Yup, we will still be unitary ON DAY ONE after ratification.

All that will happen is that the configuration parameters of the structure of territorial administration will be altered so that our territorial administration will mimic the situation of Spain right after their adoption of the 1978 Constitution, which is:
 1. adjacent provinces are to group themselves together based on similar language/ethnicity/culture.
 2. the concept of "independent cities" will be removed so that rich and highly urbanized cities will essentially be contributing to their province and region in general.
 3. the regions (formed by the joining of similar provinces) will be given the ability to form their own governing bodies based on the parliamentary system.
Peculiar to the Philippines, this will also be adopted:
 • All regions who are economically self-sufficient can become Federated Regions, and will help contribute funds to the Federal Government, part of which will also help the less-developed regions.
 • All regions who are NOT YET economically self-sufficient will automatically become Federal Territories, essentially under Federal Government supervision and assistance.
 • The National Capital Region will NOT become an autonomous community but will instead be directly under the Federal Government. It will be called the Federal Capital Territory of Metropolitan Manila. This "territory" will be the key "funding source" of the National Government.


View original post here.

Monday, March 27, 2023

Yes to Charter Change: Annual Returns ng Pagbabago

Nasa 800 BILLION to 1 TRILLION PESOS ang potential ANNUAL RETURNS ng Constitutional Reforms or CHARTER CHANGE.


Ang sinasabi na maaring gastos for having a CONSTITUTIONAL CONVENTION is around 11-15B PESOS one time cost or expense.

Maraming NAGREREKLAMO na MALAKI raw ito na GASTOS... Pero hindi nila sinasabi kung ano ang benefit if magConstitutional Reforms tayo.

THE BENEFIT OUTWEIGHS the COST by 789 BILLION PESOS or MORE.
The REALITY is that CHARTER CHANGE or CONSTITUTIONAL REFORMS is not an EXPENSE but an INVESTMENT, a VERY GOOD INVESTMENT with a VERY HIGH POTENTIAL RETURNS.

Tingnan na lang natin sa dalawang aspeto. Ito ang sa FDIs or FOREIGN DIRECT INVESTMENTS at sa COST of CORRUPTION.

1. FDIs or FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
https://www.macrotrends.net/.../foreign-direct-investment....
Ang ANNUAL AVERAGE ng PILIPINAS is around US$8Billion of FDIs entering the country.
If we REMOVE ALL ECONOMIC PROVISIONS in the CONSTITUTION, the FDIs is projected to maybe double or triple.
That is around US$8Billion more on FDIs or PHP448Billion entering the Philippine Economy in the form of JOBS and capital INVESTMENTS and business expenditures benefiting the common workforce, the MSMEs, and the local businesses as a whole.
Add to that the intangible benefit of TECHNOLOGY and SKILLS TRANSFER to the labor force.

2. SAVINGS on CORRUPTION Costs
https://news.abs-cbn.com/.../p700-billion-lost-yearly-due...
The Philippines is losing around P700 billion, or around 20 percent of the country's total budget appropriation, yearly, due to corruption, an official said.
If we SHIFT to FEDERAL PARLIAMENTARY, and if we can hopefully reduce CORRUPTION by 50%, that is a SAVINGS of PHP350Billion every year.

3. Kahit pa we will use a VERY CONSERVATIVE ESTIMATE.

For FDIs (increase of just 10%)
448B pesos * .1 = 44.8Billion Pesos

For Corruption(down by 10%)
700B pesos * .1 = 70Billion Pesos

For a total of 115Billion Pesos.

Dito sa dalawang aspeto, kitang kita na natin na ang laki ng BENEFITS if we do CONSTITUTIONAL REFORMS as soon as possible.

Maliit na maliit lang ang ating INVESTMENT of 11B at kahit na DOBLEHEN pa to 22B pesos
as compared to Potential RETURN of 800 Billion or 115Billion Pesos conservatively.

Wala pa diyan ang other benefits like
 1. Improved standards of living for the people.
 2. Improved quality of goods and services
 3. Improved efficiency and effectiveness of the government system
It really just makes GOOD BUSINESS SENSE to do CONSTITUTIONAL REFORMS or CHARTER CHANGE.

This just proves the POINT that COST should never be an ISSUE for doing Constitutional Reforms because the benefit is just too high to ignore. It would just be IDIOTIC to ignore this REALITY.

With this crude and basic analysis, pwede pa natin pagsabayin ang Constitutional Convention(CON-CON) at ang Constituent Assembly(CON-ASS) to ensure that we will have COMPLETE and FAST DELIVERY of the NEEDED CONSTITUTIONAL REFORMS.


View original post here.

Wednesday, March 22, 2023

Yes to Charter Change: Open Market or Economic Liberation

OPEN MARKET ECONOMY or ECONOMIC LIBERALIZATION?

ARTICLES 12, 14, & 16 - National Economy and Patrimony , Education, Mass Media
DELETE/REMOVE ALL THE ECONOMIC PROVISIONS AND RESTRICTIONS in the CONSTITUTION.

Ito ang mga articles of the 1987 Constitution ang PINAKADAHILAN na SANHI ng KAHIRAPAN sa
PILIPINAS,

1. kung bakit MATAMLAY ang pasok ng FOREIGN INVESTORS sa bansa..
2. KAWALAN ng TRABAHO, MABABANG SWELDO
3. MABABANG quality ng serbisyo sa INTERNET,
4. MAHAL at putol2x na supply sa KURYENTE,
5. WALANG AYOS na PUBLIC TRANSPORTATION
6. PAGHIHIKAHOS ng mga MAGSASAKA
7. Kung BAKIT MARAMING OFWs at NURSES na nag-aabroad

Kung bakit nagsisiksikan ang mga tao sa NCR Manila at nakatiwangwang at napagiiwanan na ang mga probinsya sa LUZON, VISAYAS and MINDANAO.

ISA sa mga SOLUTION para DUMAMI ang mga multinational investors and DADAMI ang TRABAHO sa bansa ay ito:
DELETE/REMOVE ALL THESE ARTICLES OF ECONOMIC PROVISIONS AND RESTRICTIONS in the CONSTITUTION.

Put them in NORMAL LEGISLATION by the PARLIAMENT preferably the REGIONAL PARLIAMENTS.

Tanggalin na lahat ng mga probisyon sa 1987 CONSTITUTION na syang balakid sa pagunlad ng ating ekonomiya katulad ng 60/40 ownership provisions sa Article 12.

And SHIFT TO FEDERAL PARLIAMENTARY SYSTEM and COUNCIL MANAGER SYSTEM at the LOCAL LEVEL.

Ito rin ang isa sa solusyon sa problema natin sa AGRICULTURA, sa HEALTHCARE, EDUKASYON, ENERGY, sa pagiging MAHIRAP na BANSA at sa LAGANAP na KORUPSYON.

Ito rin ay solusyon sa problema ng squatters at matinding trapik at OVERPOPULATION sa NCR Manila.

IKALAT po natin itong post na ito sa FB page ng ating mga SENADOR at mga CONGRESSMEN at ng masuportahan nila ang REPORMA sa Konstitution na isinusulong ni Senator ROBIN PADILLA .

We support Senator ROBIN PADILLA and REPRESENTATIVE RUFUS RODRIGUEZ and their committee on CONSTITUTIONAL AMENDMENTS.

We support our OFW Champion, Mr ORION PEREZ DUMDUM of the CoRRECT Movement , Professor Tony Abad, NSA Professor CLARITA CARLOS, and Atty Demosthenes Donato and Professor Malou Tiquia.

Kailangan natin ang dalawang moda na CON-CON and CON-ASS for SHORT and LONG TERM CONSTITUTIONAL REFORMS.

Copy and paste lang sa lahat ng comments sections para mamulat ang mga tao sa katotohanan kung ano talaga ang solusyon sa problema sa KAHIRAPAN, KORUPSYON at KAWALAN ng TRABAHO.
PARLIAMENTARY SYSTEM:

Competition among political parties and blocs ensures that the public ends up with better parties, higher quality politicians, competent leaders, and the direct competition between Opposition Shadow Cabinet versus Government Cabinet means greater scrutiny of decision-making & budget concerns, thus drastically reducing/minimizing corruption and influence peddling.

EVOLVING FEDERALISM:
Competition among regions ensures that regions try to outdo each other in attracting investors, coming up with better policies, streamlining their bureaucracies, improving their infrastructure, etc.

ECONOMIC LIBERALIZATION:
Competition among corporations and companies creates more jobs, increases wages for employees, and creates better goods and services for consumers/clients/customers.

#YEStoConstitutionalConvention
#YEStoConstituentAssembly

Read more:
http://correctphilippines.org/competition/

Join here:
CoRRECT™ Movement Moderated Public Forum
https://www.facebook.com/groups/correctmovementforum/?ref=share

Like these FB Pages
https://www.facebook.com/fedparlfdi/
https://www.facebook.com/CoRRECTMovement/

And follow our champion:
https://www.facebook.com/orion.pd
#CoRRECTtheConstitution
#CoRRECTtheConstitutionNow
#YEStoCharterChange
#REFORM1987Constitution

View original post here.