EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, July 24, 2023

Out sight, out of mind

I'm sorry to hear that you're going through a hard time. Moving on can be challenging, but it's possible with some patience and self-care. Here are some tips that might help you:

Give yourself permission to feel sad. It's normal and healthy to grieve the loss of a relationship or a situation that mattered to you. Don't suppress your emotions or judge yourself for having them. Instead, acknowledge what you feel and find healthy ways to express it, such as writing, talking, or crying.

Reflect on the relationship realistically. Don't idealize the past or dwell on the negative aspects. Try to see the relationship as it was, with its strengths and weaknesses, and learn from the experience. Think about what you gained from it, what you learned about yourself and others, and what you want in the future².

Get closure by distancing yourself from your ex. If you're trying to move on from a romantic breakup, it's important to cut off contact with your ex until you're healed. This means unfollowing them on social media, deleting their number, and avoiding places where you might run into them. This will help you break the emotional attachment and focus on yourself¹.

Identify lessons you've learned that you can use in future relationships. Every relationship teaches us something valuable, even if it ends badly. Think about what you discovered about your needs, preferences, boundaries, and communication style. Use this knowledge to improve your relationship with yourself and others².

Keep yourself busy and do things you enjoy. Don't let your life revolve around your past. Find activities that make you happy and fulfilled, such as hobbies, sports, volunteering, or learning something new. These will help you boost your mood, distract yourself from negative thoughts, and build your confidence³.

Practice self-care and spend plenty of time with friends. Moving on can be stressful and exhausting, so make sure you take good care of yourself physically and mentally. Eat well, sleep enough, exercise regularly, and relax often. Surround yourself with supportive people who love you and make you laugh. Don't isolate yourself or bottle up your feelings³.

Source: Conversation with Bing, 6/9/2023
(1) How To Move On When You Still Love Him: 15 Ways Move ... - Love Strategies. https://lovestrategies.com/how-to-move-on/.
(2) How to Move On: 15-Steps to Help You Feel Better Move On - PsychAlive. https://www.psychalive.org/how-to-move-on/.
(3) How to Move On: Letting Go & Moving Forward After a Breakup - wikiHow. https://www.wikihow.com/Move-On.
(4) 3 Ways to Move on in Life - wikiHow. https://www.wikihow.com/Move-on-in-Life.

No comments: