EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Friday, October 03, 2014

Our Teachers, Heroes of Today

Teacher is the backbone of the community. Sacrifice, determination, courage, dedication, selfless, perseverance these are the common qualities attributes to a hero.

Noisy students, new learning plans, mountain of test papers, - these are in a day’s work for a regular teacher. Despite the demanding situations and long hours of work, teachers of today persevere and endure, recognizing the crucial role they play in molding the minds of the future generations. As the unsung nation builders, they plant seeds of information and ensure the holistic growth of their students.
Happy teacher's day!

Sunday, June 29, 2014

Facebook sharing method in groups

Blogs, posts, photos, tweets, hash tags, videos, links, etc. these are things people do with social nets. And facebook is a perfect place to share these things with friends, colleagues especially loved ones.

You can have maximum of five thousand friends in your facebook account. With that limit, whatever you share is tantamount to be likewse limited also. The target is still significant to reach these in your account.

First of all, I am the group and page admin of all related places in the Philippines. These have unified makings for everybody's easy identification. As time goes by, it will accumulate members and increase likes. These will make easy to reach and target more than the five thousand of a regulsr account eventually.

Atleast half of the Filiino population are on facebook right now. Maybe it is or not, then I will know the figure later. The groups and pages are lucky enough to accumulate these millions of Filipinos under one and same admin. The fame comes naturally by yours truly.

As of this date, 144 city-groups, over 1,400 town-groups, 81 province-groups in 16 region-groups are there on facebook for everyone's attention. Hopefully everyone is joining. See you there!

Contact me via email info@gerryyabes.com.

Tuesday, April 08, 2014

The west hosts International Thanksgiving

First time for the west to host this 1st Quarter 2014 International Thanksgiving, this event will mean a lot for us members of the Church of God in the bible. Although I was not given the opportunity to go to Brazil, here I was only in one of the monitoring centers in Isabela province, Philippines. Since the event is hosted in Brazil, it doesn't matter the differences in time.

Coinciding the three-day event is Bro. Eli Soriano's 50th anniversary of accepting his holy baptism in the one true church he leads today unto salvation. A golden years of serving God and humanity. No matter what happen, in the years to come, that same man is highly determined to continue what was started in our country to the western part of the globe. Truly, his service is fully utilized in preaching the gospel around the globe.

The first day of the event was the opening of another wisdom in the Bible. Topic is about friends of God in these last days. In this lecture, I learned that being friend with God, every secrets and His plan are revealed. Nothing is secret on being friends. Even from the account of creation was revealed to Moses, including the plan of God's salvation to human race.

On the second day, Bro. Daniel speaks of the seven spirits of God. It's the sign that a true preacher of God in our time. These are the spirit of the Lord, the spirit of wisdom, understanding, counsel, might, knowledge and the fear of the Lord. Preachers of God are the recipients of His secrets even mysteries are manifested. In our time, God reveals these secrets in the person of Bro. Eli and Bro. Daniel which was hidden since eternity.

A thanksgiving event in Brazil.

The picture above amazes me so much as Bro. Daniel elaborates the seven spirits.
The last day of the event was the offering of songs of praises to God from different places in the congregation. Various documentaries were played concerning the progress of the global evangelization of the church. Then follows the climax of the topic by Bro. Eli Soriano and Bro. Daniel Razon. The three-day event was not sufficient to discuss the whole topic which will be continued on Saturday.

To God be the glory. I can't explain my feelings anymore! It's wonderful and fantastic! Until next time, God willing.

Wednesday, March 12, 2014

No Easy Way

Now tell me if you know a single person who hasn’t failed yet. Have you ever encountered a student who never failed in an exam in his whole life? What about a story character who won all the time? Ever heard of a story without twists? Yung tipong happy ending agad. Well, probably not. That’s the point – life would not be called life if it does not have lessons. And lessons would never exist without mistakes. Let’s sum it up: You can’t win all the time. That probably is the art of losing. Let us face it, most of us are afraid to commit mistakes, most of us are afraid to lose something. Most of us as much as possible don’t want to fail. But the inevitable truth is, just what I’ve said a while ago: You can’t win all the time. That’s probably a good thing. Just imagine watching a story of a man who went through his whole life on an endless winning streak. That would be boring for sure. There is the fact behind this: all winners don’t grow for they don’t learn anything.

People face different kinds of failures. May it be failing in a test, having a fight with your friend and even having your heart broken. These are just some from the numerous kinds failures. But why are people afraid to fail? According to knowmyself.com, fear of failure is like any other type of fear, it’s an emotion generated by your subconscious mind in order to protect you from problems. Because some people have got much less tolerance to failure they always experience fear of failure, while others don’t. The reason behind this tolerance may be caused by lack of understanding of the success mechanism, being unable to tolerate the underlying emotions. These emotions could be shame, guild, or any emotion after they fail. Fear of making mistakes. Some people fear making mistakes to the extent that they quit trying just not to make a mistake in front of others. In this case, the fear of failure may be caused by lack of self confidence. In this case, the fear of failure may be caused by lack of self confidence. People who are emotionally sensitive, who fear rejection and those who lack self-confidence are more likely to be afraid of failure than others.

Failure will be and will always be a part of life. Thus, the only better way is to befriend it. Failure is just a message telling you that you have to try doing the same thing in a different way. Overcoming it may start by changing your beliefs about failure. No one has ever reached the top without failing several times. Build you self-confidence. Remember: having a better version of you starts from within. Give yourself a hand.

These are a hundred ways to kill a chicken. What I’m trying to say is, if you fail once, it doesn't mean you shouldn't try anymore. Failing means you could do better. Failing means learning from your past. There are no lost opportunities if you are always searching for alternatives. Delete the thought that you should win all the time. Here’s a simple thought: the ones who don’t fail, are pretty empty. Let life’s disappointments create a better version of you. Look forward to the ways loss will you change. Believe that the best is yet to come. And if those useless feedback keep dragging you down, bear this in mind: Failures would never ever define you truly are. So cheer up!