Weather in Ilagan City, Isabela, Philippines

Monday, May 08, 2023

Yes to charter change: wakasan ang kahirapan at kurapsiyon

GUSTO mo bang MAKATULONG na WAKASAN na ang KAHIRAPAN at KORUPSYON bilang ORDINARYONG MAMAMAYAN?


As a concerned citizen, do you aspire to contribute to the alleviation or reduction of poverty and corruption within our nation?

If your answer is affirmative, we invite you to join us in advocating for constitutional reforms through the three-point agenda proposed by the CoRRECT Movement. Let's work together to spread awareness of the imperative need for these reforms.

1. REMOVAL of ECONOMIC PROVISIONS in the CONSTITUTION. Put the regulations, provisions, restrictions and other policies needed out of the Constitution into the REGIONAL PARLIAMENT LEGISLATION.

Ito ang unang susi sa pagwakas ng KAHIRAPAN at KAWALAN ng TRABAHO.
Ang pagiging bukas na ekonomiya ang syang ginawa ng SINGAPORE, CHINA, TAIWAN, at VIETNAM, MALAYSIA para mapaunlad ang kanilang bansa.

2. SHIFT to PARLIAMENTARY government system at levels of government (national, regional, local) with reference to Germany, Switzerland, Singapore, Canada and Australia.

Ito ang unang susi para wakasan ang KORUPSYON at kung paano naging mas MAY DISIPLINA ang mga tao at sumusunod sila sa batas...

3. ADAPT EVOLVING FEDERALISM again with reference to Germany, Switzerland, Canada and Australia and UK.

Ito ang unang hakbang para mapalago ang mga PROBINSYA at ibalik ang METRO MANILA sa dati nitong ganda at kawalan ng trapiko.

Ating hikayatin lahat ng nga mga tao sa PILIPINAS na magingay, pagusapan ang CONSTITUTIONAL REFORMS at ang THREE POINT AGENDA ng CoRRECT Movement para magkaroon na ng TUNAY na PAGBABAGO sa PILIPINAS.

Original post is found here.

Read more:
http://correctphilippines.org/competition/

Join here:
CoRRECT™ Movement Moderated Public Forum
https://www.facebook.com/groups/correctmovementforum/?ref=share

No comments:

Facebook Page

To Amend or Not To Amend: That is the Question. A Debate on Charter Change.