EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, April 17, 2023

Yes to Charter Change: Evolving Federalism

EVOLVING FEDERALISM

ARTICLE 10: Structure of TERRITORIAL Administration - National and Local Government
REFORM to or adapt EVOLVING FEDERALISM or REGION BASED DECENTRALIZATION from the current CENTRALIZED and UNITARY STRUCTURE.


For FEDERALISM to work in the Philippines, we need it to be EVOLVING and we need to first REMOVE ALL ECONOMIC PROVISIONS in the CONSTITUTION and setup a PARLIAMENTARY SYSTEM of government at all levels.

WHY EVOLVING FEDERALISM?
Evolving federalism refers to the decentralization of power and decision-making from the central government to regional or local authorities.
Read more: https://correctphilippines.org/evolving_federalism/

DECONGESTION of MAJOR URBAN CENTERS:
Decentralization can lead to the development of new urban centers and the growth of smaller towns and cities, reducing the burden on major urban centers. This can help to ease congestion, reduce pollution, and improve the quality of life in these areas.

REGIONAL RESPONSIBILITY: Decentralization can also empower regional or local authorities to take greater responsibility for their own development, including infrastructure, education, health, and social services. This can help to ensure that resources are distributed more equitably across different regions, reducing disparities and promoting social cohesion.

REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: Decentralization can also lead to the development of regional economies, with local authorities able to tailor policies and programs to the specific needs of their regions. This can promote entrepreneurship, innovation, and competitiveness, driving economic growth and job creation.

REGIONAL CULTURE and LANGUAGE ENRICHMENT: Decentralization can also help to preserve and promote regional cultures and languages, which may be threatened by globalization and centralization. By empowering regional authorities to take greater responsibility for cultural and linguistic policies, decentralization can help to ensure that diverse cultural and linguistic traditions are valued and celebrated.

Setting up "Evolving Federalism" means that right upon RATIFICATION of such a change, the Philippines will, at that point, STILL BE UNITARY.

Yup, we will still be unitary ON DAY ONE after ratification.

All that will happen is that the configuration parameters of the structure of territorial administration will be altered so that our territorial administration will mimic the situation of Spain right after their adoption of the 1978 Constitution, which is:
  1. adjacent provinces are to group themselves together based on similar language/ethnicity/culture.
  2. the concept of "independent cities" will be removed so that rich and highly urbanized cities will essentially be contributing to their province and region in general.
  3. the regions (formed by the joining of similar provinces) will be given the ability to form their own governing bodies based on the parliamentary system.
Peculiar to the Philippines, this will also be adopted:
  • All regions who are economically self-sufficient can become Federated Regions, and will help contribute funds to the Federal Government, part of which will also help the less-developed regions.
  • All regions who are NOT YET economically self-sufficient will automatically become Federal Territories, essentially under Federal Government supervision and assistance.
  • The National Capital Region will NOT become an autonomous community but will instead be directly under the Federal Government. It will be called the Federal Capital Territory of Metropolitan Manila. This "territory" will be the key "funding source" of the National Government.


View original post here.

No comments: