To Amend or Not To Amend: That is the Question. A Debate on Charter Change.

Sunday, March 03, 2013

Pag-Ibig sa kapwa

Pag-big sa kapwa'y pag-ibig rin sa Diyos.
At ito ang pumukaw sa ating puso't kaluluwa.
Gintong-aral na sinasakatupara'y dito nagsimula
Ikalat sa buong mundo at tayo'y giginhawa
Bikig sa ating puso'y unti-unting mawawala
Imbing naghahari'y kusa ring matitinag
Gawing kapaki-pakinabang ang ating buhay.

Facebook Page