Pages

Tuesday, January 27, 2015

Sulong Ilagan March

Composed by Ingino Rapadas

(Refrain)
Sulong Na, Sulong Pa, Sige, Abante, Ilagan!
Sulong Na, Sulong Pa, Sige, Abante, Ilagan!
Kilos Na, Kilos Pa, Magguyu Paga Ittam!
Iyoddu Tam, Iyoddu Tam I Dayaw Na Ilagan!

I
Aru Ngana I Kingngua Tam
Sulong, Sulong, Sulong Pa!
Aru Paga I Kuat-Tam
Sige Abante, Ilagan!

II
Arayyu Ngana I Nadde Tam
Sulong, Sulong, Sulong Pa!
Arayyu Paga I Angayat-Tam
Sige Abante, Ilagan!

III
Attannang Ngana I Nagawa Tam
Sulong, Sulong, Sulong Pa!
Ettam Paga Nga Atannangan
Sige, Abante, Ilagan!

No comments: