Weather in Ilagan City, Isabela, Philippines

Friday, August 18, 2017

Pahamak na bibig

By Ellaine Francisco-See

Hindi sa lahat ng oras ang biro ay biro
Sa taong may pinagdadaanan
Ito pa ay isang insulto
May panahong bibig ay dapat itikom
Upang sa kahit maliit na paraan
May mga sugat kang matutulungang maghilom

Ang mababaw na salita mo
Sa iba'y may kurot at sakit
Hindi nakakatuwa kundi nakakapanliit
Panghahamak sa kapwa
Ni hindi mo man dapat masambit
Pagkat ang iyong panlalait at pagmamaliit
Nagpapatunay lamang na isipan ay makitid

Salita mo'y gawin
Ang itinuturo'y tupdin
Nang ang respeto'y di na dapat hingin
Sa pagpapahalaga mo, kusa kang mamahalin.

Sarili'y di natin lubusang kilala
Paano pa kaya ang sa iba?
Huwag naman sanang manghamak ng sobra
Maalala mo sana
Parehas pa rin kayong nakaapak sa lupa.

No comments:

Facebook Page

To Amend or Not To Amend: That is the Question. A Debate on Charter Change.