EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, February 13, 2023

Recruiter officially

Today, this will be the day where I am officially onboarding for a new role as a recruitment officer where I will be using Spanish language as the main communication method. I will be assisting clients and companies on their applications like I did for over two years in the education campaign in the year 2017.

Using Spanish language other than English will not only double but triple your earnings here in the Philippines. So if you know how to speak Spanish or any other international language, make darn sure to use it for your advantage. That advantage is officially starts today for my career.

A session of learning in 2018

In case you're new to this, here are some tips to help you learn Spanish:

Immerse yourself: Try to immerse yourself in the Spanish language as much as possible. This could mean speaking Spanish with native speakers, watching Spanish TV shows and movies, or reading Spanish books.

Practice regularly: Make a habit of practicing Spanish regularly, such as speaking with a tutor or language exchange partner, or completing online exercises.

Use language learning apps: Take advantage of language learning apps and software, such as Duolingo, Babbel, or Rosetta Stone.

Learn vocabulary and grammar: Focus on learning the most common vocabulary words and grammar structures first, then build upon that foundation.

Practice speaking: Find opportunities to practice speaking Spanish, such as joining a language club or speaking with native Spanish speakers.

Stay motivated: Set goals for yourself and track your progress, and reward yourself for accomplishments along the way.

Learn about the culture: Understanding Spanish culture and customs can also enhance your language learning experience.

Be patient: Learning a new language takes time, so be patient and don't get discouraged.

The above tips apply to other languages as well like French, Arabic, Russian, etc. By following these tips and practicing regularly, you can improve your language skills and achieve your language learning goals. If you like, you can send me a message so I can help you as well.

No comments: