EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Wednesday, February 01, 2023

My sugar diet ends today

Actually I started this diet during the last days of January 2023 and that's great! I feel great. By removing added sugars from my diet can have many health benefits, including weight loss, improved heart health, and a reduced risk of type 2 diabetes. I was recently diagnosed with pulmonary tuberculosis so it is important to stay healthy. So it's very important to remember also that sugar is often hidden in many packaged foods, make sure to read labels and be aware of the different names for sugar, such as high fructose corn syrup, glucose, and dextrose. Additionally, it can be helpful to focus on eating whole foods, such as fruits and vegetables, that are naturally low in sugar.
Matcha drink but no sugar.
Living a life without sugar can be a challenge for many people as sugar is a common ingredient in lots of foods and drinks. It is so difficult to find sugar-free options and some people may experience withdrawal symptoms such as headache, fatigue, and food craving. However, there are more benefits to cutting sugar out of your diet, such as improved blood sugar control, weight loss, and a reduced risk of chronic diseases such as diabetes and heart disease. So the benefits outweighs the kind of life with so many sugar around.
One way to reduce your sugar intake is to limit your consumption of processed foods and drinks. Instead, replace these for whole foods such as fruits, vegetables, lean proteins, and whole grains. Also, using natural sweeteners such as honey or maple syrup in small amounts.
Another approach is to gradually reduce your sugar intake over time. So starting soon is better than later. Start by cutting back on sugary drinks, such as soda and juice, and eventually reducing the amount of sugar in your coffee or tea. You can also try reducing your sugar intake by half over the course of a few weeks.
So best of luck on my journey! I hope you do the same, with God's help.

No comments: