To Amend or Not To Amend: That is the Question. A Debate on Charter Change.

Saturday, January 28, 2023

Tikyo nagsalita na patungkol sa mga scammer

Lumabas ngayong araw ang official statement ni Tikyocruz tungkol sa mga na scammer na gumagawa ng mga fake account. Ayon sa video, may mga fake account na nagrere-upload ng mga video ni Whamsy. Ang mga nagrere-upload ay ginagamit ang videos ni Whamsy upang pagkakitaan at magkaroon ng fake followers. Pati na rin ang mga video nila AwitGamer at kay Whamoscruz na maramig nagrere-upload upang pagkakitaan ng mga scammer.

Screenshot ng video na naglalabas ng saloobin ni Tikyo sa mga scammer.

Pinaalalahanan ng mga manonood tungkol sa tunay na Facebook page ni Whamsy. Pinabulaanan din niya na hindi piniperahan at ginagamit si Whamsy para magkapera kundi upang tulungan ang

Pati na rin yung bagong gawang Facebook page ni Baby Meteor ay talagang ginawan na rin ng mga fake account sa social media giant na Facebook upang pagkakitaan ng mga scammer. Ginagamit pa ang mga photo na ninanakaw at inire-upload upang magmuklang legitimate page pero hindi naman pala. Para sa pansariling kapakanan lang ito ng mga gumagawa ng fake accounts.

Panagawan namin sa inyo mga kababayan ay ireport ang mga gumagawa ng fake accounts bilang violation sa community guidelines ng Facebook.

No comments: