Weather in Ilagan City, Isabela, Philippines

Monday, January 22, 2024

Ang Charter Change ay tunay na pagbabago ng sistema

To all honorable senators of the Philippines:

Ang CHARTER CHANGE ang Tunay na Pagbabago ng SISTEMA at ang PINAKAUNANG Hakbang para masolusyunan ang KAHIRAPAN, KAWALAN ng TRABAHO, at KORUPSYON.


1. OPEN MARKET ECONOMY

PAGTANGGAL ng mga ECONOMIC PROVISIONS sa 1987 Constitution(Articles 12, 14, 16) ang PINAKAIMPORTANTE na MANGYARI muna para papasok ang mga Multinational Investors at International Companies na syang magbibigay ng maraming trabaho at malaking sweldo sa mga tao. Ang Pilipinas ang PANGALAWA sa PINAKAMAHIGPIT sa mundo in terms of allowing FDIs into the country. Ito ang DAHILAN kung bakit maraming OFWs na UMAALIS TAUN-TAON.

2. PAG-ADAPT ng EVOLVING FEDERALISM

Ito ay kontra sa kasalukuyang UNITARY SYSTEM (Article 10). Ito ay maganda para maging pantay-pantay ang OPORTUNIDAD nga mga REHIYON at para ma-decongest ang Metro Manila.

3. PALITAN ng PARLIAMENTARY SYSTEM

Sa lahat ng levels of government ang kasalukuyang PRESIDENTIAL SYSTEM(Article 6 & 7). Ito ang ang ating paraan para mas maibsan ang KORUPSYON katulad ng sa Germany, Singapore, Japan at sa mga EUROPEAN countries.

Sources:

No comments:

Facebook Page

To Amend or Not To Amend: That is the Question. A Debate on Charter Change.